Board logo

標題: Speechless - Naomi Scott 阿拉丁電影插曲 木吉他演奏 [打印本頁]

作者: barry770319    時間: 2019-8-11 22:54     標題: Speechless - Naomi Scott 阿拉丁電影插曲 木吉他演奏

https://youtu.be/3_J-Tt5yKYU* m; e" b% f9 o. v3 T

& d! r5 A  n/ I: a' a  @前陣子看了電影阿拉丁
4 n* i& W. x0 c; h- X6 m# l* v
! E" l) [8 q2 [6 G, W. G2 d/ r裡面最有印象就是這首歌, 普偏簡單 適合初學者練習
+ P$ Y& \* q  S( M/ @' l0 v
$ o! j& w. f0 A& T  l0 o& z. eGuitar: Trumon J850F ) v- F: q0 V' L7 z3 r
Record: Focusrite! _9 i+ U% @3 ?, w' L( m
Tab source: https://reurl.cc/92xVa
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2