Board logo

標題: Kenshi Yonezu 米津玄師-Lemon 吉他演奏 [打印本頁]

作者: barry770319    時間: 2019-5-27 00:25     標題: Kenshi Yonezu 米津玄師-Lemon 吉他演奏

https://youtu.be/JXIPbrhKxR06 G, [6 E6 m8 P% |) Z

2 {3 b' @1 u. I" k1 N1 t2 y第一次聽到米津玄師 還以為是哪個法師 出來唱歌
& C* r/ S8 N* M2 g
& n& @$ A+ H' J& Q& L沒想到歌曲真的很好聽
% k% Z6 ]4 y; T9 M1 m
9 s' W9 `' {/ H( R$ AGuitar: Veelah V3-OM' n: T3 W1 S8 R! N9 }
Record: Isolo' ?1 ?3 L4 ~& M0 u, D0 ^
Tab: https://reurl.cc/OL297
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2