Board logo

標題: 逃跑計畫 - 夜空中最亮的星 吉他演奏 [打印本頁]

作者: barry770319    時間: 2019-5-3 08:37     標題: 逃跑計畫 - 夜空中最亮的星 吉他演奏

https://www.youtube.com/watch?v=YaI_zHupJ5Q
1 O, _7 }: V5 L4 N: I  S
& t0 L& @+ h6 ^/ {One of my favorite song from Escape plan
$ y0 Z$ v5 p, z, s! U  \* X4 ?; n! h6 c& q# M& L
Imagine the Brightest Star In The Night Sky.
2 X. s* d7 P5 \; J$ A
! T. n; ]* \/ Q1 P9 }& I( yHope everyone enjoy it
& I0 J. ^5 N* m* W  Z( C------------------------------------------------------------------------------
1 ]3 D/ f! T  `3 uGear Used: 4 N& H8 b+ W4 i4 K4 e+ g( q
$ M5 ?( |! d2 b6 f# E7 }0 |
Guitar: Trumon J850F ! v4 {" r+ J$ @2 x6 l% X: i  z
Record: Isolo7 K& B  g- z0 {( b, d
Tab: http://www.docin.com/p-1785056471.html
歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2