Board logo

標題: 復仇者聯盟~搭捷運! [打印本頁]

作者: coco002    時間: 2014-4-24 15:21     標題: 復仇者聯盟~搭捷運!

10252127_697762590260683_1005453327120167585_n.jpg
2014-4-24 15:22

$ ?) V. V; }0 E0 ^+ T& e3 t
# Y; f* P$ I3 x' L0 r' p6 P1 l復仇者聯盟~搭捷運!

圖片附件: 10252127_697762590260683_1005453327120167585_n.jpg (2014-4-24 15:22, 58.82 KB) / 下載次數 16
http://gita.idv.tw/bbs/attachment.php?aid=31394&k=6b8826a20a0f98d4b09d02f09c089da2&t=1597023367&sid=qQHBoQ


作者: panda840922    時間: 2014-4-27 12:12

如果搭捷運的時候遇到也太好笑XD
/ ?* J2 _: }) `7 H6 S, B想合照阿
作者: yohan07537    時間: 2014-4-27 21:59

帥~~~
+ {" S+ B, B( S2 o1 a哈哈哈
作者: dragon0502    時間: 2014-5-12 11:01

貧窮者聯盟?
作者: cheng200574    時間: 2014-9-18 15:55

台灣不太可能遇到~
作者: qq17931002527    時間: 2014-9-27 02:28

哈哈哈
9 v5 N! e' {; x. n! b想跟他們合照
作者: qq17931    時間: 2014-12-19 01:42

哈哈哈
" p5 C8 U) F$ b& ]% A復仇者1 d9 H+ S: Z1 k1 ~. `" H
搭捷運
作者: qq17931    時間: 2015-8-28 10:08

哈哈哈% d& T/ S1 u- k; _) U; Y1 z  k. @; [
想跟他們合照
作者: fr3canis    時間: 2017-6-30 01:33

台灣有機會遇到COS嗎 @@; c! e) k( A2 V! A& {2 S

歡迎光臨 小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站 (http://gita.idv.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2